Dissabte, 10 de febrer de 2007

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
Les televisions
 
Quins serveis ofereix TLC?
Inici > TLC > Quins serveis ofereix TLC?

TLC ofereix als seus associats els serveis següents:

1. Xarxa de Televisions Locals (XTVL)

És una iniciativa conjunta de TLC i la Diputació de Barcelona (a través de l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local), que va començar a funcionar el febrer de 1999, primer amb el nom de Circuit de TV Locals i des de maig de 2002, ja amb el nom actual. L'objectiu bàsic de la XTVL és enfortir i interrelacionar les televisions locals de Catalunya i Balears. 
 
La Xarxa basa el seu suport en les línies d'actuació següents:
_Coordinació de continguts i accions de les televisions locals.
_Gestió dels recursos disponibles d'aquestes televisions.
_Producció i coproducció de continguts en el camp dels programes i dels informatius.
_Contribució (de les diferents fonts: institucions, televisions locals o agències).
_Distribució de continguts mitjançant la transferència via satèl·lit i Internet.
_Assesorament jurídic, financer i tècnic per a les televisions adherides i per a les productores del sector.

Aquestes accions es formalitzen amb un servei diari d'agència de noticies i de programes, que es distribueixen via satèl·lit, així com en l'organització de certàmens especialitzats del sector com ara el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), a la primavera, i l'Infolocal, a la tardor.
 
2. Central de compres i pool de publicitat

TLC gestiona la compra conjunta de produccions televisives per tal d'aconseguir millors condicions econòmiques per als seus membres. També facilita l'obtenció de publicitat i patrocinis generals que després reverteixen en cadascuna de les televisions associades. Aquesta gestió publicitària la fa, mitjançant un acord amb la XTVL, l'empresa Comit Audiovisual, SL (podeu contactar amb ells a través de l'adreça  ).

3. Trobades i seminaris

TLC organitza trobades, seminaris, fòrums o debats sobre aspectes que interessen les televisions locals. Aquests actes se celebren majoritàrment al Parc del Coneixement. Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès), instal·lacions de la Diputació de Barcelona que disposen de sales per a conferències i sales de reunions.

4. Tasques de representació

TLC representa tots els seus membres en contactes i reunions amb les administracions públiques, partits polítics i organitzacions socials, i en defensa els interessos en qualsevol afer jurídic, polític o tècnic que afecta les televisions locals.

A més, TLC participa, des de la seva constitució, l'octubre de 2002, en la Mesa de Televisió Local de Catalunya, organisme format pels diferents agents del sector de la televisió local al nostre país i que compta amb el suport del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Els objectius principals de la Mesa són, segons les seves "Normes d'Organització i Funcionament", la defensa dels interessos de la televisió local, la interlocució davant de les institucions i el foment de l'autoregulació del sector de la televisió local a Catalunya.

La Mesa té un coordinador rotatori cada sis mesos entre totes les organitzacions que la formen. TLC va exercir aquesta coordinació, en la persona del president de l'entitat, Josep Vilar, entre octubre de 2003 i abril de 2004.

TLC va impulsar i forma part, juntament amb la resta de membres de la Mesa de TV Local de Catalunya, del G-9, Organització d'Associacions de Televisions Locals de tot l'estat espanyol, que té com a objectiu defensar la veritable televisió de proximitat i esdevenir interlocutor davant de l'administració central de tot el sector no depenent dels grans grups multimedia espanyols. El G-9 es va crear el maig de 2004 a Granollers i es va constituir oficialment com a confederació d'associacions el maig de 2005.

5. Edició i distribució de la revista trimestral Insert TV

TLC edita i distribueix quatre vegades l'any la revista Insert TV, una publicació especialitzada en televisió local, en totes les seves vessants (política, jurídica, tècnica, de continguts, etc) i dirigida tant als professionals de les diverses emissores associades com a tots els qui tenen alguna cosa a veure amb aquest sector (productores audiovisuals, institucions públiques, món universitari, etc). Insert TV, que està redactada íntegrament en català i s'edita a tot color, va començar a publicar-se el gener del 2002.

Se n'imprimeixen 2.000 exemplars, que s'envien gratuïtament a més de 250 punts de distribució: televisions locals, productores privades, mitjans de comunicació, institucions públiques, facultats de Periodisme i Comunicació Audiovisual de les universitats catalanes, centres de formació audiovisual, empreses tecnològiques i altres organismes relacionats amb el món audiovisual (més informació a Insert TV).

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web