Divendres, 18 d' abril de 2008

Què és
Els orígens
Com funciona
Com formar-ne part
Qui en forma part
Contactes
XAL
Què és la XAL?
 
Què és la XTVL
Inici > La XTVL > Què és

La Xarxa de Televisions Locals agrupa gairebé 67 televisions locals d'arreu de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià amb l'objectiu de: 

_coordinar les televisions de proximitat de Catalunya.
_gestionar els recursos disponibles.
_produir i coproduir continguts (programes i notícies, entre d'altres)
_fomentar la contribució de diferents fonts: institucions, televisions locals, agències, etc.
_distribuir continguts mitjançant els instruments tecnològics més adients.
_comercialitzar els continguts emesos a través de la XTVL.
_proporcionar assessorament jurídic, financer i tècnic al servei de les televisions que en formen part i per a les productores del sector.

La Xarxa de Televisions Locals disposa d'un Centre de Coordinació, que n'és la seu oficial. En aquest centre es reben les aportacions de les televisions membres, s'emeten els serveis de la Xarxa i es produeixen i coordinen les seves activitats. Al  setembre de 2002, el Centre de Coordinació de la Xarxa es va situar al carrer Almogàvers de Barcelona. Des d'abril de 2006 aquest Centre està al Pavelló Ponent del Recinte Maternitat ().

 

La Xarxa de Televisions Locals no té naturalesa jurídica pròpia. És una marca creada per dos socis, que tenen, cadascun, la seva naturalesa jurídica:

  • Xarxa Audiovisual Local (XAL), Entitat Pública Empresarial creada per la Diputació de Barcelona el 17 de juny de 2004 a l'empara del previst en els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. La XAL es va crear amb la finalitat de promoure la comunicació local i, amb aquest objectiu, ha assumit la gestió dels serveis que formen part de la XTVL.
  • Televisions Locals de Catalunya (TLC), associació sense ànim de lucre que agrupa la majoria d'emissores de televisió del Principat de Catalunya, amb l'objectiu de representar-les, enfortir-les i promoure-les mitjançant la creació dels instruments de suport adients mantenint l'autonomia de cada emissora. 

La Xarxa de Televisions Locals no és una cadena centralitzada ni jerarquitzada. És un instrument de participació i coproducció de les televisions que en formen part i que es comprometen a complir unes normes de funcionament.

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web