Divendres, 18 d' abril de 2008

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
 
Què és TLC?
Inici > TLC > Què és TLC? > Què és TLC?

Televisions Locals de Catalunya (TLC) és una associació sense ànim de lucre que agrupa les principals televisions de proximitat (locals i comarcals) de Catalunya.

Es va constituir el 20 de maig de l´any 2000 a Gavà (Baix Llobregat) i inicialment estava formada per 21 televisions associades. Actualment compta amb 67 associades i n´hi ha algunes més en procés d´incorporació. 

Televisions Locals de Catalunya (TLC) és la continuadora de la Federació Pro-Legalització de les Televisions Locals a Catalunya, que es va autodissoldre després de quinze anys de feina a favor del reconeixement d´aquest sector dins del panorama audiovisual català. El canvi es va fer per dos motius: per adequar-se a la realitat del sector, en què conviuen televisions públiques, privades i d´altres impulsades per associacions ciutadanes; i per adaptar-se a la llei d´associacions vigent a Catalunya, del 1997.

TLC té la seu social a les instal·lacions de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya (XTVL), al carrer d'Almogàvers 177, de Barcelona, gràcies a l'acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que va permetre posar en marxa aquesta important estructura de suport al sector.

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web