Diumenge, 11 de febrer de 2007

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
Les televisions
 
Estatus de TLC
Inici > TLC > Què és TLC? > Estatuts de TLC

Els Estatuts de Televisions Locals de Catalunya (TLC) diuen que la finalitat de l'entitat "és ajudar, fomentar, divulgar i representar les emissores de televisió local, de gestió pública i privada". En concret, defineixen quatre grans objectius:

_Representar i defensar davant les autoritats competents la legalització de les emissores de televisió local.
_Representar i defensar davant les organitzacions competents aquells aspectes que afecten el funcionament ordinari de les televisions locals.
_L´enfortiment i promoció de les televisions locals a través de la creació dels instruments de suport adients.
_Buscar les sinèrgies sense perjudici de l´autonomia de cada emissora en matèria de programació i gestió: producció i intercanvi de programes,  formació i assessorament jurídic i tècnic, central de compres i publicitat.


TLC organitza el seu funcionament com qualsevol altre associació, amb una Assemblea General de Socis, que es reuneix com a mínim un cop l'any, i una Junta Directiva, elegida per l'Assemblea, i que està formada per un president, dos vice-presidents, un secretari, un tresorer i diversos vocals. Podeu consultar la composició actual de la Junta Directiva aquí.

TLC té establertes unes quotes mensuals d'associat, que serveixen per a les activitats regulars i per al manteniment del personal propi de l'entitat. Aquestes quotes varien en funció de la població de la ciutat seu de cada televisió, de la seva audiència potencial i dels seu pressupost ordinari anual, per la qual cosa els associats es divideixen en 8 trams diferents. Actualment, les quotes van des dels 21 als 114 euros mensuals. Podeu consultar el llistat de socis, ordenats per ordre alfabètic, per trams i per àrees geogràfiques aquí.

Podeu consultar aquí el text íntegre dels Estatuts de TLC, en format ".pdf".


 

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web