Dissabte, 10 de febrer de 2007

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
Les televisions
 
Com i on contactar amb TLC?
Inici > TLC > Com i on contactar amb TLC?

Les persones de contactes a TLC són les següents:

Gerencia: Joan Vila i Triadú


Hi ha diverses maneres de contactar amb TLC:

Per correu ordinari, a l'adreça següent:
Televisions Locals de Catalunya
Xarxa de Televisions Locals
Almogàvers, 177
08018 Barcelona

Per telèfon, als números següents:
Fixos: centraleta)
Fixos: directe)
Mòbils: Joan Vila)

Per fax, al número següent:
centraleta XTVL)

Per correu electrònic, a les adreces següents:
General:  

Joan Vila:  

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web