Dissabte, 10 de febrer de 2007

Què és TLC?
Què és TLC?
Estatuts de TLC
Quins serveis ofereix TLC?
Quins associats formen part de TLC?
Llistat d'associats
Junta Directiva
Com associar-se a TLC?
Introducció
Documents que cal aportar
Com i on contactar amb TLC?
Insert TV
Text explicatiu
Insert en format pdf
Tarifes de publicitat
Actualitat TLC
Les televisions
 
Documents que cal aportar
Inici > TLC > Com associar-se a TLC? > Documents que cal aportar

Tota entitat que vulgui esdevenir membre de Televisions Locals de Catalunya (TLC) ha d'acreditar, mitjançant els documents corresponents, els requisits que s'estableixen en l'article 4 dels Estatuts de l´entitat.

La relació de documents que cal aportar és la següent:

  • Sol·licitud d'ingrés (podeu descarregar-vos el formulari aquí)
  • Acta de Constitució i Estatuts de la societat, l´entitat o el servei municipal que gestiona la televisió, en el qual constin totes les dades legals bàsiques (denominació, seu social, etc.), així com els càrrecs o poders de nomenament de les persones que hi ha al front de la mateixa.
  • Acord de l´òrgan corresponent (Junta directiva, Consell d´Administració, etc.) mitjançant el qual se sol·licita ser membre de TLC i es nomena el representant de la televisió a l'entitat, per tal de poder assistir a les Assemblees Generals de socis.
  • Pressupost d´explotació de la societat, l´entitat o el servei municipal,  corresponent al darrer exercici complert.
  • (Només per a les televisions de titularitat privada) Informe de l´Ajuntament corresponent, garantint la vinculació d´aquella televisió al municipi.
  • Dades bancàries completes per a poder cobrar les quotes de la coordinadora mitjançant rebut domiciliat.
  • Informació addicional sobre àmbit de difusió, periodicitat d´emissió, percentatge de producció pròpia i percentatge d´emissió en llengua catalana, tal com estableix l´article 4 dels Estatuts de la coordinadora.
  • Per a la seva inclusió en algun dels trams de pagament de quotes, cal aportar les següents dades: nombre d'habitants de la ciutat seu de la televisió, nombre de teleespectadors potencials (de tota l'àrea on en pot captar l'emissió de la televisió) i pressupost ordinari de despeses anual (darrer exercici complet).

Tots aquests documents s'han d'enviar per correu certificat a l'atenció de Joan Vila i Triadú, a Televisions Locals de Catalunya (TLC); Xarxa de TV Locals; Almogàvers, 177, 08018 Barcelona.

 

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web