Dissabte, 10 de febrer de 2007

Què distribueix la Xarxa
Serveis Informatius
Objectius
Com es treballa
XN Xarxa de Notícies
Programes XTVL
Tipus de programació
Llistat de programes
Ofertar programes
Presentació d'ofertes
Comissió de Continguts
 
Objectius
Inici > Programació > Serveis Informatius > Objectius

Seguint un model d'agència basat en la contribució de totes les televisions membres i d'altres fonts externes, la XTVL ofereix un servei complet de notícies a totes les televisions adherides a través de la Xarxa de Notícies (XN) i la Xarxa d'Esports (XS)

Els eixos d'aquest servei són:

_Oferir enviaments regulars diaris d'informació generalista i esportiva tractada amb una visió de proximitat.
_Coordinar la distribució de continguts informatius elaborats per les mateixes televisions i per les agències externes contractades.
_Oferir cobertura de notícies i d'esdeveniments per petició explícita de les televisions adherides a la Xarxa.

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web