Divendres, 22 de juny de 2007

La publicitat a la XTVL
Àmbits de contractació
Modalitats de contractació
Tarifes
 
Tarifes
Inici > Publicitat > Tarifes

Per informar-vos sobre les tarifes us podeu posar en contante amb:

Comit Audiovisual
Esperança Polvillo

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web