Divendres, 21 de desembre de 2007

Què és
Els orígens
Com funciona
Com formar-ne part
Qui en forma part
Contactes
XAL
Què és la XAL?
 
Els orígens
Inici > La XTVL > Els orígens

Des del restabliment de la democràcia, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat un seguit d'iniciatives per fomentar i donar suport als mitjans de comunicació locals, amb el convenciment que l'existència d'un sector de la comunicació local enfortit és un element molt important per la vida local.

La Diputació de Barcelona i la principal associació de televisió local catalana, Televisons Locals de Catalunya (aleshores denominada Federació Pro Legalització de les TV Locals de Catalunya), van encetar el 1999 una línia de col·laboració específica per a les televisions locals, tant les de titularitat municipal com les privades que compten amb el suport dels respectius ajuntaments. L'objectiu era promoure la coordinació, la col·laboració, l'intercanvi de continguts i contribuir a la consolidació de les estructures de les televisions locals i de totes aquelles activitats inherents a aquest sector. D'aquesta forma va sorgir el Circuit de Televisions Locals.

El Circuit va viure diversos períodes de creixement i consolidació. En un principi distribuïa els seus continguts amb motoristes. Al setembre de 2001 va començar a utilitzar el satèl·lit per dur a terme la mateixa tasca. A l'estiu de 2002, ja amb el nom definitiu de Xarxa de Televisions Locals (XTVL), s'instal·la a la seu del carrer Almogàvers. Aquestes instal·lacions converteixen la XTVL en un veritable centre nodal capaç de garantir la contribució de continguts per part dels ens productors (hi ha un enllaç amb TV Lleida, TV Girona, Canal Reus TV, BTV Barcelona Televisió i TV L'Hospitalet) i la distribució d'aquests al conjunt de les televisions locals. El constant creixement de la XTVL i de la XAL han fet necessari el trasllat de les instal·lacions a la nova seu, al Recinte de la Maternitat de Barcelona, on s´han incorporat importants millores tècniques amb l´objectiu de continuar donant un servei òptim a les televisions adherides.

@ Xarxa Audiovisual Local / XTVL 2005 l Avís legal l l Mapa web